ÇİFT ÖĞRETMENLİ

Partner öğretmenli bir sınıfta, çocuklar bireysel ihtiyaçlarını karşılamaya hazır farklı yetişkinlerle bir arada bulunurlar.

Partner öğretmenli bir sınıfta, çocuklar bireysel ihtiyaçlarını karşılamaya hazır farklı yetişkinlerle bir arada bulunurlar. Bu sayede bireysel farklılıkların ön planda tutulduğu ve çocuk merkezli eğitim anlayışının hakim olduğu bir sınıf ortamı sağlanabilir. Ve çocuklar öğretmenler arasındaki dayanışma, paylaşım, saygı ve doğru etkileşim değerlerini gözlemleyebildikleri örnek bir sınıf ortamına sahip olurlar. Okulumuzda bu düşünceden yola çıkılarak çift öğretmenli sınıf sistemi uygulanmaktadır.