Kurum İçi Eğitimler

Öğretmen Gelişim ve Destekleme Programı;
Aktif Değerlendirme Modeli:

Öğretmenlerimizin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, sınıf ortamlarında daha etkili olmalarını sağlamak amacıyla, okullarımıza özgü bir Öğretmen Gelişim ve Değerlendirme Modeli oluşturulmuştur. Bu model çerçevesinde, ölçme değerlendirme ve alan uzmanları tarafından hazırlanan değerlendirme modülü ile öğretmenlerimizin yılda iki kez performansı değerlendirilmekte, ortaya çıkan iyileştirme alanları için gerekli eğitim ve destekleme planları oluşturulmaktadır.

Gelişim Destek Çemberleri:

Ayrıca öğretmenlerin uyguladığı aylık plan değerlendirmeleri doğrultusunda, her ay en az iki kez bilgi paylaşım çemberleri yapılmakta ve bu konuda destekleyici eğitim seminerleri verilmektedir. Öğretmenin aktif gelişiminin esas alındığı bu programda, güncel, yenilikçi ve pragmatist uygulamaların eğitimleri de alan uzmanları tarafından öğretmenlerimize verilmektedir.

Paylaşım Atölyeleri:

Eğitim sürecinin aktif bir bileşeni olan öğretmenlerin kişisel gelişim yolculuğunda bilgi birikimi ve deneyimlerini paylaştıkları atölyeler düzenlenmektedir. Alan uzmanlarının kolaylaştırıcılığında düzenlenen atölyelerde güncel eğitim yaklaşımları ve bu yaklaşımların eğitsel doğurguları tartışılmakta ve öğretmenlerin eğitim felsefelerinin gelişimine destek olunmaktadır.

Aile Gelişim ve Destekleme Programı;
Ebeveyn Akademisi:

Bu program kapsamında oluşturulan "Ebeveyn Akademisi"nde aylık belirlenen düzenli periyotlarda ailelere yönelik eğitim seminerleri alanında uzman kişiler tarafından verilmektedir.

Gelişim Destek Çemberleri:

Gelişim destek çemberlerinde ailelerle yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda kişisel gelişim ve eğitsel süreci destekleyici paylaşım çemberleri oluşturularak okul aile işbirliğini güçlendirici çalışmalara yer verilmektedir.

“Hadi Beraber Yapalım” Günleri:

Sınıflardaki etkinliklere belirlenen zamanlarda ailelerin aktif katılımı sağlanarak ailenin de eğitimin bir parçası haline geldiği bir sistem düzenlenmektedir.