Okulumuz

FELSEFEMİZ

 • Kendi olabilen, kendi yapabilen çocuklar yetiştirmek; Bireysel farklılıkların dikkate alındığı ve bu bağlamda yapılandırılan bir eğitim sistemi ile benliğini ortaya koyabilen ve kendi kararlarını alabilen çocuklar yetiştirmek.
 • Çocukluğun salt mutluluğunu tüm yaşamlarına taşımalarını sağlamak; İçten gelen güzelliklerini gölgede bırakmadan, yüzlerindeki gülümsemeyi soldurmadan sahip oldukları yaşama sevincinin yaşam boyu sürmesini ve kalıcı olmasını desteklemek.
 • Doğayla bütünleşebilen bireyler yetiştirmek; Doğaya karşı sorumluluk sahibi olan bireyler yetiştirmek ve kendini doğayla uyumlu hissetmesini sağlamak
 • Sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmek; İçinde yaşadığı toplumla ilgili farkındalık düzeyi gelişmiş ve yaşadığı dünyaya karşı sorumluluk hisseden bireyler yetiştirmek
 • Ailelerle işbirliği içinde aile-okul birlikteliğini sağlamak; Aile katılımını en üst düzeyde uygulayarak, ailelerin çocuklarının eğitiminin bir parçası olmasını sağlamak.

VİZYONUMUZ

Kendi olabilen, kendi yapabilen çocuklar yetiştirmek; bireysel gelişim özelliklerinin dikkate alındığı ve kendilerini gerçekleştirme fırsatlarının sunulduğu ortamlarda toplumsal ve insani değerleri sunmak ve yaygınlaştırmak, ülkemizde okul öncesi eğitim alanında bilimsel temellere dayanan, güvenilir, saygın yüksek kalite standardını yaygınlaştırmak.


MİSYONUMUZ

Kalite ve saygınlığı kanıtlanmış fark yaratan bir kurum olmak.


DEĞERLERİMİZ

 • Toplumsal Adalet ve Özgürlük (Düşünce, İfade, Hareket, Seçim)
 • Dayanışma ve Çoğulculuk
 • Toplumsal Duyarlılık
 • Şiddet Karşıtlığı (Fiziksel, Sözlü, Psikolojik)
 • Bilimsel Düşünme Ve Akılcılık
 • Çağdaşlık
 • Yeniliklere ve Gelişmelere Açıklık
 • Sevgi, Şefkat, Alçakgönüllülük
 • Çocuk Hakları
 • Hayvan Hakları
 • Üretkenlik
 • Dürüstlük
 • Öz Denetimcilik
 • Olumlu Yaklaşım
 • Kendine, Başkalarına ve Çevreye Saygı
 • Yardımsever ve Uzlaşmacı Tutum