Özgün Eğitim Modeli

Belirlenen ve benimsenen eğitim felsefesi ve değerler çerçevesinde özgün bir eğitim modeli sunan kurumumuzun temel program özellikleri ve uygulamaları şu şekildedir;

Çocuk merkezli eğitim anlayışı;

Bu anlayış çerçevesinde çocukların ilgi ve ihtiyaçlarının merkeze alındığı değişkenlik ve esneklik içeren program örgüsü esas alınmaktadır. Günün akışını çocuğun merakı doğrultusunda şekillendirebilen bir sistem kurulumu ön plandadır.

Yaparak- yaşayarak öğrenme;

0-6 yaş çocuğunun en önemli özelliği olan somut düşünceyi eğitim sisteminin temeli alan ve çocukların hayatının içinden anlamlı yaşam deneyimleri sunan, ilk elden deneyim fırsatını tanıyan, gerçeklik ve bilimsellikle içiçe bir eğitim sistemi.

Kendi günümü planlayabilirim;

Güne başlama saatinde her çocuğun oyun zamanındaki gün planını yapmasına izin veren, çocuğun yaptığı plan doğrultusunda kendi seçimlerini yapmasına özgürlük tanıyan, bu seçimleri yaparken çocuğa zengin bir öğrenme merkezi ortamı sunan sınıf yapısı.

Sorumluluklarımın bilincindeyim;

Çocukların özellikle özbakım becerileri hususunda kendi sorumluluklarını almalarına olanak sağlayan, yemeklerini kendilerinin alıp tabaklarını kaldırmalarına izin veren, sınıf içi ve dışı her türlü canlının bakımını, temizliğini üstlenen, sınıf düzeni konusunda sorumluluk sahibi olan ve kendi işlerini kendilerinin yapabildikleri özgüvenli bireyler yetişmesine olanak sağlayan bir bakış açısı.

Haklarımı biliyorum;

Çocuk haklarının bilincinde olan bir kurum olarak çocuklara da kendi haklarını öğreten çalışmaların yapıldığı, bu sayede haklarını bilen ve koruyan bireyler olmalarına öncü olan ve aileleri de yine bu noktada çalışmaların merkezine dahil eden bir eğitim modeli.

Ben bir filozofum (Felsefe Çemberleri):

Toplumların tartışma kültürlerine, bilinçli vatandaş olabilme ve rasyonel düşünebilme becerilerine katkı sağlayan felsefi düşünme becerisini geliştirmek felsefe çemberlerinin temel amacıdır. Çocuklarla felsefe çalışmalarının yapıldığı haftalık sohbetlerde çocukların yaratıcı düşünme becerisi, özgürce fikrini söyleme, karşısındaki saygıyla dinleme becerisi ve eleştirel bakış açısı kazanımı desteklenmektedir.

Benim de söyleyeceklerim var;

Belirlenen gün ve saatlerde tüm çocukların ve kurum çalışanlarının bir araya gelerek belirli gündem maddeleri ile ilgili düşüncelerini özgür bir şekilde ifade etmelerine izin veren paylaşım zamanları.Belirlenen ve benimsenen eğitim felsefesi ve değerler çerçevesinde özgün bir eğitim modeli sunan kurumumuzun temel program özellikleri ve uygulamaları şu şekildedir;