Ölçme Değerlendirme

Kurumumuzda uygulanan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel amacı, her çocuğu, kendi bireysel farklılığı göz önünde tutularak en üst düzeye çıkarmaktır. Bu noktadan hareketle, sınıf içi etkinliklerde ve tüm değerlendirmelerde amaç, çocukları sınıflamak ya da sıralamak değil, durum saptayarak gereken önlemleri almak, öğrenme - öğretme süreçlerini yakından izleyerek iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmaktır.

Günümüz değerlendirme anlayışında; güvenilir, performans temelli, gerçekçi ve uygulanabilir özellikler ön plana çıkmaktadır. Bu amaçla, kurumumuzda uygulanan sınıf içi etkinlikler ve tüm değerlendirmeler, çocuklara üst düzeyde düşünme becerisi kazandırmaya ve öğrendikleriyle günlük yaşam arasında bağlantı kurmasına yönelik yapılandırılmaktadır.

Değerlendirme süreci, bir öğrenme süreci olarak ele alınıp çocuğun bireysel farklılığını ve yaratıcılığını ortaya çıkarabileceği nitelikte tasarlanır. Bu bağlamda okulumuzda planla-uygula-değerlendir modeli uygulanmaktadır. Bu model kapsamında ölçme ve değerlendirme,

  • Çocuğun değerlendirmesi
  • Eğitimcinin değerlendirilmesi
  • Programın değerlendirilmesi
  • Kurumun değerlendirilmesi

olmak üzere dört farklı boyutta ele alınmaktadır.