YABANCI DİL EĞİTİMİ

Çocuklar İngilizce’yi doğal ortamlarında hikayeler, şarkılar, resimli kartlar ve çeşitli materyaller yardımıyla öğrenebilmektedirler

Okulumuzda Yabancı Dil (İngilizce) eğitiminin amacı, çocuklara İngilizceyi sevdirmek, öğrenmeye istek uyandırmak, başka dil ve kültür farkındalığını oluşturmak, günlük yaşamda kullanabileceği düzeyde konuşma becerisi kazandırmaktır. Yabancı Dil (İngilizce) eğitim sistemimiz, çocukların kendine özgü gelişim ve öğrenme özellikleri göz önüne alınarak uzmanlar tarafından hazırlanmış ve etkinliği kanıtlanmış Uluslararası yayın ve interaktif uygulamalar ile desteklenmektedir. Soyut kavramlar yerine çocukların kendi yaşantılarından yola çıkılarak, Yabancı Dil bir bütün halinde kullanılmaktadır. Böylece çocuklar İngilizce’yi doğal ortamlarında hikayeler, şarkılar, resimli kartlar ve çeşitli materyaller yardımıyla öğrenebilmektedirler.